وب سایت حوزه علمیه المهدی عج بیدگل
03154727278
محتوای تبلیغ
photo8681160703

حضور تبلیغی طلاب حوزه علمیه المهدی در بین نوجوانان روستای علی آباد

حضور تبلیغی طلاب حوزه علمیه المهدی در بین نوجوانان روستای علی آباد
photo8369098896

حضور تبلیغی طلاب حوزه علمیه المهدی در روستاهای شهرستان

حضور تبلیغی طلاب حوزه علمیه المهدی در روستاهای شهرستان
photo8448348651

برپایی غرفه کودک همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا

برپایی غرفه کودک همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا نبش میدان شهید سلیمانی شهرستان آران و بیدگل توسط معاونت تبلیغ و طلاب حوزه علمیه المهدی آران و بیدگل یه گزینه دیگه اضاف کن به اسم معاونت تبلیغ معاونت تهذیب و ...