وب سایت حوزه علمیه المهدی عج بیدگل
03154727278

اميرالمؤمنين عليه‌السّلام در كلام علمای اهل‌‌‌سنت ۶۰

سَلّام‌ﺑﻦ‌ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ‌ﺟُﻌﻔﯽّ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ : روزي در ﻣﻨﺰل اﻣﺎم‌ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﯿﺪم و ﻋﺮض ﮐﺮدم : ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ، ﺳﺆاﻟﯽ دارم اﮔﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﻧﺪارد ، ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ 👌 ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮدند : از ﻫﺮﭼﻪ دوﺳﺖ داري ﺳﺆال ﮐﻦ . ⁉️ ﮔﻔﺘـﻢ : اﺟـﺎزه ﻣﯽ ﻓﺮﻣـﺎیید از ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻗﺮآن ﺑـﭙﺮﺳﻢ ؟! 👌 ﻓﺮﻣـﻮدند : ﺳـﺆال ﮐـﻦ ! ⁉️ ﭘﺮﺳـﯿﺪم : ﻣﻌﻨﯽ آﯾـﮥ ﺷـﺮﯾﻔﻪی قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۱ ،۲ ﭼﯿﺴﺖ ؟ 👌 ﻓﺮﻣـﻮدند : آن ، ﺻﺮاط ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ⁉️ ﭘﺮﺳﯿﺪم : آﯾﺎ ﺻﺮاط ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﺳﺖ ؟! 💐 آن‌حضرت دوﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣـﻮدند : ﺑﻠﯽ ، آن ﺻﺮاط ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *